VNSO & L'ESPACE Special Concert "L'HISTOIRE DU SOLDAT"

  • Địa điểm: L'ESPACE
  • Thời gian: 30/10/2020
  • Danh mục: Hòa nhạc lưu diễn
  • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
  • Độc tấu: Marcelino Martin Valiente Nguyễn Thanh Phong
Tháng 10
30
Thứ 6