HÒA NHẠC "LÀ CON GÁI ĐỂ TỎA SÁNG"

26 11 2021 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI
   
Độc tấu | Soloist  
Soprano ĐÀO TỐ LOAN
Soprano BÙI THỊ TRANG
Mezzo Soprano LÊ VÀNH KHUYÊN
Tenor THẾ TÙNG LÂM
Baritone NGUYỄN PHÚC TIỆP
more soloists to be informed soon  

 

Program to be informed

 

 

 

Bình luận