HÒA NHẠC "LÀ CON GÁI ĐỂ TỎA SÁNG" - VỚI SỰ HỢP TÁC CỦA VNOB

26 11 2021 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI
   
Độc tấu | Soloist  
Soprano PHẠM KHÁNH NGỌC
Soprano ĐÀO TỐ LOAN
Soprano PHẠM DUYÊN HUYỀN
Soprano BÙI THỊ TRANG
Tenor THẾ TÙNG LÂM
Baritone NGUYỄN PHÚC TIỆP
Baritone ĐÀO MÁC

 

Program | Chương trình

 
TRẦN MẠNH HÙNG New Work
G. ROSSINI Work from Opera "Il Barbiere di Siviglia"
P. MASCAGNI Work from Opera "Cavallerie Rusticana"
V. BELLINI Work from Opera "Norma"
W. A. MOZART Work from Opera "Le nozze di Figaro"
G. VERDI Work from Opera "La Traviata" and "La Forza del Destino"
G. PUCCINI Work from Opera "La Boheme" and "Turandot"

Details to be informed 

 

Bình luận