“Hòa nhạc hạnh phúc” (Acecook Happiness Concert)

16 01 2022 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI

Soloist and Program to be informed

 
 

 

 

 

Bình luận