“Hòa nhạc hạnh phúc” (Acecook Happiness Concert)

09 01 2022 20:00 Nhà hát Tp. HCM

 

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI

Soloist and Program to be informed

 
 

 

 

 

Bình luận