HÒA NHẠC FESTIVAL ÂM NHẠC ASEAN TẠI TRUNG QUỐC

30 05 2018 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI Honna Tetsuji

Bùi Lệ Chi -

Chương trình | Program

HOÀNG CƯƠNG “Mùa Xuân Thế kỷ/ The Spring of Century”

ĐỖ HỒNG QUÂN “Đối thoại” / Dialogue

Solo Đàn bầu | Moonochord BÙI LỆ CHI

SHUYA XU Isolation for Orchestra

JUNCHENG ZHONG Opera Overture

Interval

TRẦN TRỌNG HÙNG  “Trở lại Điện Biên” / Return to Dien Bien – (Chương II | Second Movement)

DANBU CHEN Mal'ahei Stav (Alona Epshtein)

Solo Viola: DAI ZHENZHEN

ĐỖ HỒNG QUÂN Rhapsody Việt Nam


Bình luận

Bình luận