HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 117

  • Địa điểm: NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
  • Thời gian: 04/01/2019
  • Danh mục: Hòa nhạc đặt vé trước
  • Độc tấu: Đỗ Phương Nhi
Tháng 01
04
Thứ 6