img

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 130

  • Địa điểm: Phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Việt Nam
  • Thời gian: 24/10/2020
  • Danh mục: Hòa nhạc đặt vé trước
  • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
  • Độc tấu: Patcharaphan Khumprakob Phan Đỗ Phúc
Tháng 10
24
Thứ 7