HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 127 - VNSO & VNAM

  • Địa điểm: Phòng hòa nhạc HVANQGVN
  • Thời gian: 12/12/2019
  • Danh mục: Hòa nhạc đặt vé trước
  • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
  • Độc tấu: Philippe Aiche
Tháng 12
12
Thứ 5