Hòa nhạc đặt vé trước số 142 - KỲ QUAN CỦA THỜI GIAN

03 12 2021 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI
   
Độc tấu | Soloist  
Piano LƯƠNG TỐ NHƯ

 

Program | Chương trình

 
A. SCHOENBERG Verklärte Nacht
J. S. BACH Keyboard Concerto No.5 F Minor BWV1056
D. SHOSTAKOVICH Symphony no.9 Eb Major Op.70

 

 

Bình luận