Hòa nhạc đặt vé trước số 141 - Tình hữu nghị giữa Việt Nam - Pháp - Mỹ

08 10 2021 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI
   
Độc tấu | Soloist  
Violin CHƯƠNG VŨ
Piano JEAN-LUOIS HAGUENAUER

 

Program | Chương trình

 
L. BERNSTEIN Overture from musical "Candide" 
J. ADAMS Short ride in a Fast Machine
P. Q. PHAN Poeme et danse for Piano and Orchestra
NGUYỄN THIỆN ĐẠO Concerto pour violon et orchestre "Thiên Thai"
D. F. AUBER Overture from La mute de Portici/ The Mute Girl of Portici
J. OFFENBACH Overture La vie parisienne/ Parisian Life

 

 

Bình luận