Hòa nhạc đặt vé trước số 141 - "Romantic Night Vol. 3"

23 10 2021 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor TRẦN NHẬT MINH
   
Độc tấu | Soloist  
Piano HSIN CHIAO

 

Program | Chương trình

 
J. BRAHMS Akademische Festival Overture, Op. 80
R. SCHUMANN Piano Concerto A-minor, Op. 54
F. MENDELSSOHN Symphony No. 3 A-minor "Scottish", Op. 56

 

 

Bình luận