Hòa nhạc đặt vé trước số 140

08 10 2021 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor TRẦN NHẬT MINH
   
Độc tấu | Soloist  
Violin NGUYỄN THIỆN MINH

 

Program | Chương trình

 
M. BRUCH Violin Concerto G-minor, Op. 26
S. RACHMANINOV Symphony No. 2 E-minor, Op. 27

 

 

Bình luận