Hòa nhạc đặt vé trước số 140 - Nghệ sĩ trẻ tài năng Việt Nam

24 09 2021 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor NGUYỄN PHÚ SƠN
   
Độc tấu | Soloist  
Cello TRẦN HỒNG NHUNG

 

Program | Chương trình

 
C. M. v. WEBER Overture from Opera "Der Freischutz"
E. ELGAR Cello Concerto E-minor, Op. 85
W. A. MOZART Symphony No. 41 C-major, K. 551

 

 

Bình luận