HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 140 - KỶ NIỆM NGÀY SINH LẦN THỨ 210 CỦA FRANZ LISZT

14 11 2021 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI
   
Độc tấu | Soloist  
Piano LƯU ĐỨC ANH

 

Program | Chương trình

 
F. LISZT Fantasia on Hungarian Folk Themes
Công diễn lần đầu tại Việt Nam|Vietnam Premiere 
F. LISZT Piano Concerto No. 2 A-major, S. 125
F. LISZT Totentanz, S. 126
F. LISZT Wanderer-Fantasy C-major, Op. 15, D. 760, after F.Schubert
Công diễn lần đầu tại Việt Nam|Vietnam Premiere

 

 

Bình luận