Hòa nhạc đặt vé trước số 139

06 11 2021 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI
Clarinet TRẦN KHÁNH QUANG

 

Program | Chương trình

 
W.A.MOZART Clarinet Concerto A Major K.622
F.B.MENDELSSOHN Symphony no.3 “Scottish” A Minor Op.56

 

 

Bình luận