Hòa nhạc đặt vé trước số 139 - Nghệ sĩ trẻ tài năng Việt Nam

24 09 2021 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor NGUYỄN PHÚ SƠN
   
Độc tấu | Soloist  
Cello NGÔ PHƯƠNG VI

 

Program | Chương trình

 
C. M. v. WEBER Overture from Opera "Der Freischutz"
E. GRIEG Piano Concerto A-minor, Op. 16
W. A. MOZART Symphony No. 41 C-major, K. 551

 

 

Bình luận