Hòa nhạc đặt vé trước số 139 - J. S. BACH VỚI 20 TÁC PHẨM TUYỆT VỜI CỦA THẾ KỶ

30 06 2021 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI
   
Độc tấu | Soloist  
Piano LƯƠNG TỐ NHƯ

 

Program | Chương trình

 
A. SCHOENBERG Verklaerte Nacht, Op. 4
J. S. BACH Harpsichord Concerto No. 5 F-minor, BWV 1056
D. SHOSTAKOVICH Symphony no.9 E-flat major, Op. 70

 

 

Bình luận