Hòa nhạc đặt vé trước số 138

23 10 2021 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor NGUYỄN PHÚ SƠN
Piano HSIN CHIAO

 

Program | Chương trình

 
C.M.VON WEBER Overture from Opera “Der Freischutz”
R.SCHUMANN Piano Concerto A Minor Op.54
W.A.MOZART Symphony no.41 C Major K.551

 

 

Bình luận