Hòa nhạc đặt vé trước số 137

23 05 2021 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor TRẦN NHẬT MINH
   
Độc tấu | Soloist  
Piano NGÔ PHƯƠNG VI

 

Program | Chương trình

 
J. BRAHMS Akademische Festival Overture, Op. 80
E. GRIEG Piano Concerto A-minor, Op. 16
F. MENDELSSOHN Symphony No. 3 A-minor "Scottish", Op. 56

 

 

Bình luận