Hòa nhạc đặt vé trước số 136 - "Romantic Night Vol. 2"

04 09 2021 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor KIM XUÂN HIẾU
   
Độc tấu | Soloist  
Bassoon VĂN THANH HÀ

 

Program | Chương trình

 
J. STRAUSS II Overture from Operetta "Fledermaus"
C. M. v. WEBER Bassoon Concerto F-major, Op. 75
A. DVORAK Symphony No. 8 G-major, Op. 88

 

 

Bình luận