Hòa nhạc đặt vé trước số 135

22 04 2021 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI
   
Độc tấu | Soloist  
Piano NGUYỄN ĐĂNG QUANG
Soprano PHẠM DUYÊN HUYỀN

 

Program | Chương trình

 
J. BRAHMS Piano Concerto No. 1 D-minor, Op. 15
R. WAGNER Prelude and Liebestod from Opera "Tristan und Isolde"
R. STRAUSS Opera "Der Rosenkavaliere" Suite

 

 

Bình luận