Hòa nhạc đặt vé trước số 134

09 04 2021 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor ĐỒNG QUANG VINH
   
Độc tấu | Soloist  
Violin NGUYỄN CÔNG THẮNG

 

Program | Chương trình

 
L. v. BEETHOVEN Egmont Overture, Op. 84
C. SAINT-SAENS Introduction & Rondo Capriccioso, Op. 28
J. MASSENET "Méditation" from Opera "Thais"
L. v. BEETHOVEN Symphony No. 6 F-major "Pastoral", Op. 68

 

 

 

 

 

 

Bình luận