HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 133 - CHÙM TÁC PHẨM BEETHOVEN IX

26 08 2020 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Nhạc trưởng | Conductor         HIROKAMI JUN’ICHI


Độc tấu | Soloist

Piano                                          HENRI SIGFRIDSSON

 

Program | Chương trình   

L. v. BEETHOVEN                                   Leonore Overture No. 2


L. v. BEETHOVEN                                  Piano Concerto No. 5 Eb-major “Emperor”, Op. 73


L. v. BEETHOVEN                               Symphony No. 8 F-major, Op. 93

Bình luận

Bình luận