HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 132 (HOÃN)

10 06 2020 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Nhạc trưởng | Conductor          HONNA TETSUJI


Độc tấu | Soloist              
Violin                                           NGUYỄN CÔNG THẮNG

 

Program | Chương trình   

J. SIBELIUS                           Violin Concerto D-minor, Op. 47

Mahler’s Symphony to be informed

Kỷ niệm 160 năm ngày sinh của Mahler | Mahler's 160th Birthday Anniversary

Bình luận

Bình luận