HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 132 - BEETHOVEN CYCLE IX

26 11 2020 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Nhạc trưởng | Conductor          HONNA TETSUJI


Độc tấu | Soloist

Violin                                      BÙI CÔNG DUY

 

Program | Chương trình   

L. v. BEETHOVEN                                   Violin Concerto D-major, Op. 61


L. v. BEETHOVEN                                   Symphony No. 7 A-major, Op. 92

 

 

Bình luận

Bình luận