HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 132 - BEETHOVEN CYCLE IX

26 11 2020 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor  HONNA TETSUJI
   
Độc tấu | Soloist  
Violin BÙI CÔNG DUY
   
Program | Chương trình  
L. v. BEETHOVEN Violin Concerto D-major, Op. 61
   
L. v. BEETHOVEN Symphony No. 7 A-major, Op. 92
   

Bình luận