HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 131

15 05 2020 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Nhạc trưởng | Conductor         TRẦN VƯƠNG THẠCH

 

Soloist and Program to be informed

Bình luận

Bình luận