HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 131 - BEETHOVEN CYCLE VIII

12 11 2020 20:00 VNAM Grand Concert Hall

Nhạc trưởng | Conductor         KIM XUÂN HIẾU


Độc tấu | Soloist

Clarinet                                          TẠ TRUNG ĐỨC

 

Program | Chương trình   

L. v. BEETHOVEN                                   Egmont Overture, Op. 84


F. KROMMER                                 Clarinet Concerto, Op. 36


L. v. BEETHOVEN                               Symphony No. 5 C-minor, Op. 67

Bình luận

Bình luận