HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 129

15 10 2020 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Nhạc trưởng | Conductor          TRẦN VƯƠNG THẠCH


Độc tấu | Soloist

Violin                                      NGUYỄN CÔNG THẮNG

Viola                                           NGUYỄN THU BÌNH

 

Program | Chương trình   

W. A. MOZART                                   Overture fro Opera ”Le nozze di Figaro”, K. 492


W. A. MOZART                                 Sinfonie Concertante for Violin, Viola and Orchestra E-flat major, K. 364


W. A. MOZART                               Symphony No. 40 G-minor, K. 550

 

 

Bình luận