HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 129

27 03 2020 20:00 Phòng hòa nhạc HVANQGVN

Nhạc trưởng | Conductor          CHUNG MIN


Độc tấu | Soloist              
Piano                                           LƯU ĐỨC ANH

 

Program | Chương trình   

S. PROKOFIEV                           Piano Concerto No. 3 C-major, Op. 26


S. RACHMANINOV                    Symphonic Dances, Op. 45

 

Bình luận

Bình luận