HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 128 (Hoãn- thời gian cập nhật sau)

27 02 2020 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Nhạc trưởng | Conductor               OLIVER LEO SCHMIDT


Độc tấu | Soloist              
Piano                                                ANNIKA TREUTLER

 

Program | Chương trình   

L. V. BEETHOVEN                           Piano Concerto No. 4 G-major, Op. 58


L. V. BEETHOVEN                           Symphony No. 7 A-major, Op. 92

 

Bình luận

Bình luận