HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 128 - BEETHOVEN CYCLE VII

24 09 2020 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Nhạc trưởng | Conductor         HONNA TETSUJI


Độc tấu | Soloist

Piano                                          NGUYỄN HUY PHƯƠNG

 

Program | Chương trình   

L. v. BEETHOVEN                                   Leonore No. 3, Op. 72


L. v. BEETHOVEN                                 Piano Concerto No. 2 B-flat major, Op. 19


L. v. BEETHOVEN                               Symphony No. 8 F-major, Op. 93

Bình luận