HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 127 - VNSO & VNAM

12 12 2019 20:00 Phòng hòa nhạc HVANQGVN

Nhạc trưởng | Conductor                  HONNA TETSUJI

Độc tấu | Soloist                                

Violin(Orchestra de Paris)                PHILIPPE AICHE                                              

 

Program | Chương trình

P. I. TCHAIKOVSKY              Violin Concerto D-major, Op. 35

R. STRAUSS                          Ein Heldenleben, Op. 40

 

Bình luận

Bình luận