HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 125 | CHÙM TÁC PHẨM BEETHOVEN VII

09 10 2019 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Nhạc trưởng | Conductor             HONNA TETSUJI

Độc tấu | Soloist                       

Violin                                               TSUJI AYANA

 

Program | Chương trình

L. v. BEETHOVEN          Violin Concerto D-major, Op. 61

L. v. BEETHOVEN          Symphony No. 5 C-minor, Op. 67

Bình luận

Bình luận