HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 122 | CHÙM TÁC PHẨM BEETHOVEN VI

14 06 2019 20:00 Phòng hòa nhạc HVANQGVN

Nhạc trưởng | Conductor             TRẦN VƯƠNG THẠCH

Độc tấu | Soloist                       

Piano                                               NGUYỄN ĐỨC ANH

 

Program | Chương trình

L. v. BEETHOVEN          Piano Concerto No. 4 G-major, Op. 58

L. v. BEETHOVEN          Symphony No. 4 B-flat major, Op. 60

Bình luận

Bình luận