HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 119 | CHÙM TÁC PHẨM BEETHOVEN V

18 04 2019 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Nhạc trưởng | Conductor             JONAS ALBER

Độc tấu | Soloist                       

Piano                                               TAMURA HIBIKI 

 

Program | Chương trình

L. v. BEETHOVEN          Piano Concerto No.3, Op. 37

L. v. BEETHOVEN          Symphony No.6, Op. 68 ”Pastoral”

Bình luận

Bình luận