HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 118

28 03 2019 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Nhạc trưởng | Conductor         HONNA TETSUJI


Độc tấu | Soloist              
Soprano                                      ANGELA NISI

 

Program | Chương trình   

G. VERDI                           Overture from Opera "Nobucco"


R. STRAUSS                     Four Last Songs


R. STRAUSS                     “Der Rosenkavalier” Suite

Bình luận

Bình luận