HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 115 | CHÙM TÁC PHẨM BEETHOVEN II

25 10 2018 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Program:

L. v. BEETHOVEN Violin, Cello and Piano Concerto, C-major, Op.56 “Triple”

L. v. BEETHOVEN Symphony no.3, Eflat-major, Op.55 “Eroica”

Bình luận

Bình luận