HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 112

24 08 2018 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Nhạc trưởng/ Conductor                 Lê Phi Phi

Piano                                                Nguyễn Việt Trung  

Program:

Trọng Đài                Poem symphony  “Tropics”

Ravel Piano Concerto, G-major

Shostakovich Symphony no.5, D-minor, Op. 47

Bình luận

Bình luận