HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 111

07 07 2018 20:00 Phòng hòa nhạc HVANQGVN Michael Cousteau

Nguyễn Bích Trà - Piano

Program:

Vũ Duy Cương     Poem Symphony “Living germ”

Saint-Saen   Piano Concerto no.5, F-major, Op.103

Debussy “Prélude à l’Après - midi d’un Faune

                                                         “La Mer”

Bình luận

Bình luận