img

HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

  • Địa điểm: NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
  • Thời gian: 18/12/2019
  • Danh mục: Hòa nhạc đặc biệt
  • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
  • Độc tấu: Vũ Mạnh Dũng Park Sung Min Lê Thị Vành Khuyên Stefanni Lehmann Martin Lattke
Tháng 12
18
Thứ 4