img

TOYOTA CONCERT TOUR 2018

  • Địa điểm: NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
  • Thời gian: 11/08/2018
  • Danh mục: Hòa nhạc lưu diễn Hòa nhạc đặc biệt
  • Nhạc trưởng: Trần Vương Thạch
Tháng 08
11
Thứ 7