img

Family Concert

 • Địa điểm: Phòng hòa nhạc HVANQGVN
 • Thời gian: 29/05/2020
 • Danh mục: Hòa nhạc đặc biệt
 • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
Tháng 05
29
Thứ 6
img

TOYOTA SPECIAL CONCERT 2020

 • Địa điểm: Phòng hòa nhạc HVANQGVN
 • Thời gian: 19/06/2020
 • Danh mục: Hòa nhạc đặc biệt
 • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
Tháng 06
19
Thứ 6
img

VNSO Special Concert

 • Địa điểm: NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
 • Thời gian: 06/08/2020
 • Danh mục: Hòa nhạc đặc biệt
 • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
 • Độc tấu: Nguyễn Việt Trung
Tháng 08
06
Thứ 5