img

HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

 • Địa điểm: Phòng hòa nhạc HVANQGVN
 • Thời gian: 26/04/2019
 • Danh mục: Hòa nhạc đặc biệt
 • Nhạc trưởng:Lê Phi Phi
 • Độc tấu: Ngô Ngọc Thành
Tháng 04
26
Thứ 6
img

HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

 • Địa điểm: Phòng hòa nhạc HVANQGVN
 • Thời gian: 02/11/2019
 • Danh mục: Hòa nhạc đặc biệt
 • Nhạc trưởng:Christopher Zimmerman
 • Độc tấu: Bùi Công Duy Chương Vũ
Tháng 11
02
Thứ 7
img

HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

 • Địa điểm: NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
 • Thời gian: 18/12/2019
 • Danh mục: Hòa nhạc đặc biệt
 • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
 • Độc tấu: Vũ Mạnh Dũng Park Sung Min Lê Thị Vành Khuyên Stefanni Lehmann Martin Lattke
Tháng 12
18
Thứ 4