Hòa nhạc đặc biệt VNSO 2020 cho lễ hội mùa xuân Gargan 2020

24 04 2020 20:00 Phòng hòa nhạc HVANQGVN

Nhạc trưởng | Conductor                 HONNA TETSUJI


Độc tấu | Soloist              
Piano                                                   KIKUCHI YOKO

Piano                                                   TSUJIMOTO KEN'ICHI

 

Program | Chương trình   

P. I. TCHAIKOVSKY                           Slavonic March, Op. 31


D. SHOSTAKOVICH                            Piano Concerto No. 1 C-minor, Op. 35


I. STRAVINSKY                                   The Firebird Suite 1919 Version

G. GERSHWIN                                     Overture "Girl Crazy"

Bình luận

Bình luận