Hòa nhạc đặc biệt ENEOS - Kỷ niệm 5 năm

28 12 2021 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI
   
Độc tấu | Soloist  
Violin BÙI CÔNG DUY
Cello PHAN ĐỖ PHÚC
Piano NGUYỄN TRINH HƯƠNG

 

Program | Chương trình

 
L. v. BEETHOVEN Triple Concerto C-major, Op. 56
J. BRAHMS Symphony No. 3 F-major, Op. 90

 

 

Bình luận