HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

19 12 2019 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Nhạc trưởng | Conductor                  HONNA TETSUJI

Độc tấu | Soloist                                

Soprano                                               STEFANNI LEHMANN

Alto                                                       VÀNH KHUYÊN

Tenor                                                    MARTIN LATTKE             

Bariton                                                 VŨ MẠNH DŨNG       

Chorus Master                                    PARK SUNG MIN                       

 

Program | Chương trình

Chorus                                                  Vietnam National Opera & Ballet | Hanoi Voices Choir | Hanoi Freude Choir
Hanoi Korean Women’s Choir | Hanoi Korean Church Zion Choir

L. v. BEETHOVEN                               Symphony No. 9 D-minor, Op. 125

 

Bình luận

Bình luận