HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

02 11 2019 20:00 Phòng hòa nhạc HVANQGVN

Nhạc trưởng | Conductor            CHRISTOPHER ZIMMERMAN

Độc tấu | Soloist                                

Violin                                               BÙI CÔNG DUY

Violin                                               CHƯƠNG VŨ

 

Program | Chương trình

ALEXANDER BORODIN               Polovetsian Dances                

ALFRED SCHNITTKE                     Concerto Grosso No. 1

P.I.TCHAIKOVSKY                        Symphony No. 5 E-minor, Op. 64

Bình luận

Bình luận