HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

26 04 2019 20:00 Phòng hòa nhạc HVANQGVN

Nhạc trưởng | Conductor        LÊ PHI PHI

Độc tấu | Soloist                        

PIANO                                         NGÔ NGỌC THÀNH

 

Program | Chương trình

S. RACHMANINOFF Vocalise
S. RACHMANINOFF Piano Concerto No. 5 E-minor
chuyển soạn A. WARENBERG
Công diễn lần đầu tại Việt Nam

 

 

Bình luận

Bình luận