HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT - NHỮNG NHẠC SĨ TRẺ TÀI NĂNG

27 09 2019 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Nhạc trưởng | Conductor                HONNA TETSUJI

Độc tấu | Soloist                                

Piano                                                 QUÁCH HOÀNG NHI

Piano                                                 NGUYỄN BÁ TÂN

 

Program | Chương trình

J. BRAHMS                                        Tragic Overture, Op. 81

L. v. BEETHOVEN                              Piano Concerto C-minor No. 3, Op. 37

E. GRIEG                                             Piano Concerto A-minor, Op.16

Bình luận

Bình luận