HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT - NHỮNG NHẠC SĨ TRẺ TÀI NĂNG

27 09 2019 20:00 Phòng hòa nhạc HVANQGVN

Nhạc trưởng | Conductor                HONNA TETSUJI

Độc tấu | Soloist                                

Piano                                                 QUÁCH HOÀNG NHI

Violin                                                TẠ KHÁNH LINH

Clarinet                                           NGUYỄN MẠNH LINH

Piano                                                 NGUYỄN BÁ TÂN

 

Program | Chương trình

W. A. MOZART                   Piano Concerto No. 21 C-major, K. 467 (Mov. I)

W. A. MOZART                   Violin Concerto No. 3 G-major, K. 216 (Mov. II & III)

W. A. MOZART                   Clarinet Concerto A-major, K. 622 (Mov. II & III)

E. GRIEG                              Piano Concerto A-minor, Op.16

Bình luận

Bình luận