HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT - ĐÊM HÒA NHẠC PIANO BRAHMS

18 11 2019 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Nhạc trưởng | Conductor            HONNA TETSUJI

Độc tấu | Soloist                                

Piano                                              LƯU ĐỨC ANH

Piano                                              LƯU HỒNG QUANG

 

Program | Chương trình

J. BRAHMS                                   Piano Concerto No. 1 D-minor, Op. 15               

J. BRAHMS                                   Piano Concerto No. 2 B-flat major, Op. 83

Bình luận

Bình luận