HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT - CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020

01 01 2020 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Nhạc trưởng | Conductor                  HONNA TETSUJI

Độc tấu | Soloist                                

Cello                                                      MIYATA DAI

 

Program to be informed

 

Bình luận

Bình luận