HO CHI MINH CITY - HAPPINESS CONCERT BY ACECOOK VIETNAM 2020

11 01 2020 20:00 Ho Chi Minh City

Nhạc trưởng | Conductor                  HONNA TETSUJI

Độc tấu | Soloist                                

Piano                                                    YAMASHITA YOSUKE

Program

DUKE ELLINGTON                             Take the A Train

GEORGE GERSHWIN                         Rhapsody in Blue

More Program to be informed.

 

Bình luận

Bình luận