HCM - HAPPINESS CONCERT BY ACECOOK VIETNAM 2019

18 01 2019 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI

Program: To be informed


Chương trình sẽ bán vé trước ngày biểu diễn 02 tuần. Vui lòng liên hệ: Ms. Hương +84 989 874 517

Bình luận

Bình luận