Gargan Music Festival - Ishikawa Kanazawa, Japan

05 05 2020 12:40 Phòng hòa nhạc Ishikawa Ongakudo

Nhạc trưởng | Conductor                 HONNA TETSUJI


Độc tấu | Soloist              
Piano                                                   KIKUCHI YOKO

Trumpet                                                   SERGEI NAKARIAKOV

 

Program | Chương trình   

D. SHOSTAKOVICH                              Piano Concerto No. 1 C-minor, Op. 35


I. STRAVINSKY                              The Firebird Suite 1919 Version

Bình luận

Bình luận